Informasjon

Hva er en barnehage? 

En barnehage er mer enn en hage med barn. Barnehageloven slår fast at barnehage skal være en pedagogisk virksomhet, samt at barnehager skal sees i sammenheng med barns livslange læring. Dette betyr at barnehagene skal ha fokus på læring og at barn skal ha et utbytte av å gå i barnehage. Noe av det vi holder på med i barnehagen er skoleforberedende, men alt vi holder på med er livsforberedende. Barna skal få varierte utfordringer og skal få utfolde seg i lek sammen med andre barn og med voksne.

Vatnekrossen Barnehage er bygd i glass og betong, og den ligner ikke på noe annet som barnehagebransjen har sett tidligere. Målsetningen har vært at vi skal skape en barnehage som blir et trygt, utfordrende og spennende sted for barna og de 23 ansatte som skal jobbe i barnehagen.

Ved å ansette erfaringsrike mennesker, ikke bare erfaringslike mennesker i barnehagen, har vi erfart at vi har gode forutsetninger til å utvikle oss til å bli en veldig bra barnehage.

Samtidig er det bra at alle barnehager ikke ligner på hverandre!