Årsplan

I Vatnekrossen Barnehage består årsplanen av blant annet utviklingsplan, prosjektplan og periodeplaner. Utviklingsplan og prosjektplan finner du her på hjemmesiden. Periodeplaner for den enkelte avdeling blir distribuert foreldre/foresatte pr e-post.

For oss er det viktig at  årsplanen for Vatnekrossen Barnehage et levende dokument som kan utvikle seg gjennom året.

For utfyllende informasjon om Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen, og hvilke krav som stilles til en barnehage, se www.regjeringen.no